Projecten


Tijdens projecten of shutdowns wordt een belangrijk deel van de werkzaamheden uitgevoerd door aannemers. Tijdens dit proces is het belangrijk dat deze medewerkers op de hoogte zijn van alle relevante projectinformatie. Hierbij kunt u denken aan procedures of regels die moeten worden nageleefd, maar ook aan lessen die zijn getrokken uit incidenten. Het gebruik van de Safety Communication Tower zorgt ervoor dat medewerkers altijd en overal over de informatie beschikken.

Alle relevante informatie of communicatie met betrekking tot het project kan specifiek worden gericht aan de locatie waar wordt gewerkt. Hierdoor kunt u alle leden bereiken die effectief aan het project werken.

Ook externe medewerkers kunnen incidenten of potentieel gevaarlijke situaties melden via de Safety Communication Tower.


Interactieve documenten

De meest relevante informatie over het project wordt voor alle medewerkers beschikbaar gesteld.

Kwaliteitsverzekering

Toegankelijk en zichtbaar of de informatie de doelgroep heeft bereikt.

Eenvoud in beheer

Informatie is eenvoudig vervangbaar, medewerkers beschikken altijd over de juiste informatie.

24 op 7 beschikbaar

Het systeem is altijd beschikbaar voor overleg. Hierdoor bereikt u alle medewerkers binnen het project.